Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 08.10.2016 - 18:44  //  aktualizácia: 12.10.2016 - 14:52  //  zobrazené: 4045

Mestská polícia v Šali oslavovala 25. výročie

Mestská polícia v Šali bola zriadená ako jedna z prvých na Slovensku. V uplynulých dňoch oslavovali mestskí policajti 25. výročie svojho založenia. Svoju činnosť začali 11-ti príslušníci v typických čiernych uniformách 1. mája 1991. Za prvého náčelníka mestskej polície bol vtedy menovaný náš súčasný primátor Jozef Belický. Mestská polícia Šaľa sa stala súčasťou celoslovenského vývoja mestských a obecných polícií. Vzdelávanie v kanadských policajných zložkách a zapájanie sa do medzinárodných policajných organizácií vyvrcholilo odbornými stážami v kanadských policajných zložkách a najmä programom Junior Police Venturers, v ktorom desať slovenských detí (z toho 4 zo Šale) absolvovalo stáž pre dobrovoľníkov kriminálnej prevencie v kanadskom Halifaxe. Detskí dobrovoľníci potom na Slovensku vykonali stovky prednášok svojim rovesníkom o možnostiach ako sa chrániť pred kriminalitou a drogovými závislosťami.

Po 25-tich rokoch od založenia majú naši kvalifikovaní ochrancovia za sebou už vyše 87 200 riešených prípadov, zachránili desiatky životov, podieľali sa na významných prípadoch ochrany verejného i súkromného majetku. Nevyčísliteľný kus práce odviedli na poli kriminálnej prevencie. Pod velením policajného náčelníka Petra Krokavca máme v Šali 25 mužov a žien, ktorí bez prestávky dohliadajú na našu bezpečnosť. Policajnú prácu vykonávajú ale aj civilní zamestnanci – pracovníci kamerového systému, spojovateľky a ďalší, ktorí dotvárajú komplexnosť tejto služby.

Významné výročie oslávili naši policajti najprv spolu s nami, Šaľanmi. V piatok 30. septembra mnohí z vás využili možnosť nahliadnuť do priestorov mestskej polície. Detičky aj dospelí sa zoznámili s prácou policajtov, ich vybavením alebo nahliadli do priestorov chráneného pracoviska s kamerovým systémom. Práve kamerový systém, ktorý v Šali funguje už od roku 2005, pomohol celkovo pri riešení takmer 11 000 prípadov. Šaľania sa tešili aj z prehliadky policajných elektromobilov, vďaka ktorým patrí našim policajtom na Slovensku prvá priečka.

Oslavy významného jubilea šalianskej mestskej polície pokračovali aj v nedeľu 2. októbra 2016. K sviatku sv. Michala archanjela, patróna policajtov, sa v šalianskom rímskokatolíckom kostole sv. Margity z Antioch konala slávnostná svätá omša. Bohoslužbu celebroval arcibiskup Ján Orosch za účasti policajného kaplána a zástupcu vikára z Ordinariátu OS a OZ SR Pavla Šajgalíka, policajného duchovného Martina Pitka a Ladislava Šálku, dekana miestnej farnosti Šaľa.

Hostia sa po svätej omši presunuli do priestorov Domu kultúry v Šali, kde tento výnimočný deň pokračoval. Hneď po vstupe boli uchvátení výstavou starých fotografií, novinových článkov aj uniforiem. Primátor mesta Jozef Belický spolu so súčasným náčelníkom Petrom Krokavcom odovzdali bývalým aj súčasným príslušníkom našej mestskej polície, ale aj civilným zamestnancom ďakovné a pamätné listy. Vďaka za dlhoročnú spoluprácu patrila aj Miestnemu kynologickému klubu Šaľa a Romanovi Hátašovi. Pri tejto slávnostnej príležitosti prijal pozvanie do nášho mesta aj pán Andrew T. A. von Rhédey, proponent mestských polícií na Slovensku. Peter Krokavec vyjadril svoju vďaku aj Romanovi Révayovi, Zoltánovi Bukovskému, ale aj Jozefovi Belickému za prínos pri rozvoji mestskej polície. Ocenenie prevzal aj veliteľ polície z partnerského mesta Oroszlány Madari Csaba za dlhoročnú úspešnú spoluprácu so šalianskou mestskou políciou. Významnej vďaky za 25 ročnú službu sa od samotného primátora zaslúžene dočkali Ján Komjáthy, Zdeněk Sciranka a Adriana Sedláková.

Slávnostné spoločenské stretnutie bolo plné zážitkov, spomienok, smiechu a mnohokrát aj dojatia tých, čo nás tvrdo a neoblomne ochraňujú. Honosnú atmosféru dotvorili naše mažoretky pod vedením pani Janebovej, tanečná skupina Jumping, mládežnícky cirkevný spevácky súbor a spevák Zoltán Mikó.

Mestskí policajti v Šali sa stali našou každodennou súčasťou, sú to naši ochrancovia, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Už celé štvrťstoročie majú naše mesto pod drobnohľadom, starajú sa o našu bezpečnosť, bezpečnosť našich detí na priechodoch pre chodcov, riešia problémy občianskeho spolunažívania, neraz odovzdávajú páchateľov do rúk štátnej polície. Azda najdôležitejšia je ich výborná spolupráca s deťmi a mládežou prostredníctvom preventívnych aktivít. Prednášky, súťaže, či ukážky policajnej práce významne prispievajú k tomu, aby verejnosť a polícia účinne komunikovali.  Práca policajta je poslaním, je to služba verejnosti, neustály boj za dobro a spravodlivosť, bezpečnosť a ochranu. Aj vďaka ich obetavej a ušľachtilej práci sa v Šali cítime bezpečne.

 

(alx)

Foto: JURAJ KOVÁCS