Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 01.02.2024 - 08:53  //  aktualizácia: 01.02.2024 - 09:09  //  zobrazené: 304

Materská škola Budovateľská, Šaľa – zníženie energetickej náročnosti stavby

 

 

Názov projektu

Materská škola Budovateľská, Šaľa – zníženie energetickej náročnosti stavby

Číslo zmluvy

Zmluva č. 230530 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie podpísaná 24.11.2023 zverejnená tu: (naše č. 897/2023)

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8624589/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8645763/

Program/oblasť

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)

Financovaný z

Environmentálny fond

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Oprávnené obdobie

01.01.2023–30.11.2024

Celkové náklady na projekt -  predpoklad podľa žiadosti

236802,36 EUR

Schválená dotácia

205 555,51 EUR

Dodávateľ:

Na základe výsledku VO:

SO-MA s. r. o. Štúrova 41, Nitra 94901

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8571178/

Opis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti

Cieľom je zníženie energetickej náročnosti objektu: zateplenie fasády a strechy, nový hydroizolačný systém vrátane súvisiacich prác, obnova exist. klampiarskych a zámočníckych prvkov a konštrukcií na fasáde a streche, nové zámočnícke prvky-neopr., úprava okap. chodníka, úprava terasy-neopr., nová blezkozvodová sústava, výmena svietidiel a na spätné získavanie tepla lokálne stenové rekuperačné jednotky-16ks. Podľa požiadavky CHKO boli zahrnuté kompenzačné opatrenia fasáda–pol. č. 22 v počte 4 ks.

Ciele projektu

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov

Prínosy projektu

Ide o najstaršiu z 9 MŠ okresného mesta Šaľa, funguje od 1965, jej prevádzka je energeticky náročná. Investíciou sa dosiahne zvýšenie komfortu a tepelnej pohody pre výchovu 66 detí z mesta a okolitých obcí, predĺži sa životnosť a udržateľnosť budovy.

Dosiahnutím úspor emisií CO2 sa prispeje k zlepšeniu životného prostredia, najmä ovzdušia mesta, ktoré je silne zasiahnuté tranzitnou dopravou a tiež prítomnosťou najväčšieho závodu chemického priemyslu Duslo a. s. Potenciál úspor: 74,3% z potreby tepla na vykurovanie, 65,64% z celkovej potreby energie, 52,10% úspory primárnej energie a úspora emisií CO2. Bolo účelne naplánované použitie rekuperačných jednotiek.

   

Tento projekt bol zrealizovaný s podporou

Environmentálneho fondu.

www.envirofond.sk