Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 15.05.2020 - 13:38  //  aktualizácia: 15.05.2020 - 13:52  //  zobrazené: 935

Kovové zárubne zapríčinili poškodenie zberného vreca

Pri výsype polopodzemných kontajnerov na zmesový odpad dňa 15. mája 2020 sme zistili poškodenie zberného vreca na stojisku na Ulici Narcisovej pri garážach. Vrece bolo na dvoch miestach roztrhnuté. Spôsobili to časti kovovej zárubne, ktoré niekto vhodil do zberného vreca. Pritom zberný dvor je  o ulicu ďalej. Z uvedeného dôvodu bude musieť byť poškodené vrece nahradené novým. Výmena vreca aj so servisnými prácami  bude stáť mesto (a nás všetkých) 321  eur.

V tomto týždni sme pri vyprázdňovaní kontajnerov zistili aj prítomnosť stavebného odpadu v kontajneroch na zmesový odpad na Rímskej ulici a Ulici Fr. Kráľa 6, čo takisto môže poškodzovať zberové vrece.  Aj tieto lokality sú veľmi blízko zberného dvora. Poškodené vrecia predstavujú nebezpečenstvo jednak pre zamestnancov vykonávajúcich zber odpadu a takisto aj pre okolie, napr. pre blízko stojace autá (vrece sa v mieste poškodenia môže roztrhnúť celkom a odpad sa môže vysypať nekontrolovateľne mimo výsypného otvoru).

Apelujeme preto na obyvateľov, aby do kontajnerov vhadzovali len odpad, ktorý tam patrí a veľkorozmerné a stavebné odpady  a odpady s ostrými hranami, ktoré by mohli poškodiť zberné vrece, odvážali na zberný dvor.