Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.06.2021 - 14:09  //  aktualizácia: 18.06.2021 - 14:11  //  zobrazené: 376

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali

 

 

 

 

                                                                                                                 V Šali dňa 14. 06. 2021

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam 4. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 22. 06. 2021 (utorok) o 15, 15 h v zasadačke na prvom poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

 

 

                                                                                     MUDr. Jozef Grell  v. r.

predseda komisie