Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 04.08.2016 - 12:43  //  aktualizácia: 04.08.2016 - 12:43  //  zobrazené: 890

Koľkých vozidiel kategórie M (M1, M2, M3) a N1 je výlučným vlastníkom alebo nájomcom (t.j. spláca leasing, má prenajatých, požičaných, a pod.) Vaše mesto, mestská časť, obec?

číslo: I13/2016

Požadované informácie:

 

 

 1. Koľkých vozidiel kategórie M (M1, M2, M3) a N1 je výlučným vlastníkom alebo nájomcom (t.j. spláca leasing, má prenajatých, požičaných, a pod.) Vaše mesto, mestská časť, obec?

 2. Koľkých vozidiel kategórie M (M1, M2, M3) a N1 sú výlučným vlastníkom alebo nájomcom (t.j. spláca leasing, má prenajatých, požičaných, a pod.) rozpočtové
  a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je Vaše mesto, mestská časť, obec ?

 3. Koľkých vozidiel kategórie M (M1, M2, M3) a N1 sú výlučným vlastníkom alebo nájomcom (t.j. spláca leasing, má prenajatých, požičaných, a pod.) obchodné spoločnosti, ktorých jediným spoločníkom/akcionárom je Vaše mesto, mestská časť, obec ?

 4. Koľko vozidiel kategórie M (M1, M2, M3) a N1 je výlučným vlastníkom alebo nájomcom (t.j. spláca leasing, má prenajatých, požičaných, a pod.) Vaše mesto, mestská časť, obec, rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je Vaše mesto, mestská časť, obec a obchodné spoločnosti, ktorých jediným spoločníkom/akcionárom je Vaše mesto, mestská časť, obec. (súčet otázky 1+2+3)?

   

  Vysvetlivky:

KATEGÓRIE VOZIDIEL M

motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu cestujúcich sa členia na:

 • < >< >< >motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovarusa členia na:

   

  • < >

    

    

   Sprístupnené informácie:

    

   K bodu 1. a k bodu 4.

   Koľkých vozidiel kategórie M (M1, M2, M3) a N1 je výlučným vlastníkom alebo nájomcom (t.j. spláca leasing, má prenajatých, požičaných, a pod.) Vaše mesto, mestská časť, obec?

    

   Vozidlo kategórie M1 = osem vozidiel (päť vozidiel na leasing, tri vozidlá vo vlastníctve)

   Vozidlo kategórie M2 = žiadne vozidlo

   Vozidlo kategórie M3 = žiadne vozidlo

   Vozidlo kategórie N1 = jedno vozidlo (vo vlastníctve)

    

   Z celkového počtu deväť vozidiel slúžia pre potreby mestského úradu dve vozidlá, pre potreby mestského kultúrneho strediska dve vozidlá a pre potreby mestskej polície päť vozidiel.

    

    

   Žiadosť vo veci poskytnutia informácií k bodu 2. a k bodu 3. bola (podľa § 15 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení) postúpená povinným osobám, ktoré majú požadované informácie
   k dispozícii.