Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 27.03.2007 - 09:31  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:11  //  zobrazené: 2093

Koľko finančných prostriedkov je vyčlenených ročne/mesačne na vydávanie samosprávneho mesačníka v Šali.

číslo: I05/2006

Požadované informácie:

1. Koľko finančných prostriedkov je vyčlenených ročne/mesačne na vydávanie samosprávneho mesačníka v Šali.
2. Komu, akým spôsobom je mesačník fyzicky distribuovaný, aké sú mesačné náklady na distribúciu.
3. Kto je pán Strápek, akú pozíciu zastáva v samosprávnom mesačníku, aké má vzdelanie, kto a kedy ho zamestnal, na aké časové obdobie.
4. Čo je pracovnou náplňou šéfredaktora, ako je odmeňovaný, výška jeho odmeny.
5. Prečo na tieto otázky nedostali odpoveď niektorí poslanci MsZ v Šali.

Požadované informácie boli sprístupnené nasledovne:

1. Na vydávanie mesačníka samosprávy „Šaľa“ v rozpočte mesta nie sú vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Od roku 2004 vydáva mesačník samosprávy na základe zmluvy o dielo združenie podnikateľov RplusM Nitra. Financovanie si vydavateľ zabezpečuje cez platby reklamných partnerov, ktorí v mesačníku inzerujú. Pred podpísaním zmluvy medzi mestom Šaľa a združením RplusM Nitra, vyčlenilo mesto zo svojho rozpočtu na vydávanie mesačníka približne 250 000,- Sk ročne. Od marca 2006 je podpísaná zmluva o dielo s redaktorom Mgr. Júliusom Morávkom, podľa ktorej je odmena redaktora symbolická 1,- Sk za každé vydané číslo mesačníka.

2. Distribúciu novín zabezpečuje združenie RplusM Nitra. Mesto nemá žiadne náklady s distribúciou. Distribučné miesta boli zverejnené v aprílovom čísle mesačníka samosprávy. Vydaných bolo 3 500 výtlačkov a boli  distribuované do: HM Kaufland, HM Tesco, COOP Jednota, Námestie Sv. Trojice, COOP Jednota LUX, mestský úrad, mestská knižnica, mestské kultúrne stredisko, OSS – kluby dôchodcov, čerpacie stanice  PH – všetky, reštaurácie: Švéda, LUCAS, Cardinal a pizzéria La Gondola.

3. Marek Strápek je konateľom združenia RplusM Nitra. V mesačníku samosprávy zastáva funkciu šéfredaktora. Nie je zamestnancom mesta Šaľa, z tohto dôvodu Vám nemôžeme poskytnúť informáciu o jeho vzdelaní. Pán Strápek v minulosti pomáhal mestu pri zabezpečovaní rôznych podujatí pre verejnosť prostredníctvom svojich kontaktov v oblasti športu. ( M. Strápek je riaditeľom neziskovej organizácie hokejistu NHL Jozefa Stümpela, dva roky bol kapitánom slovenskej reprezentácie       v hokejbale. Je držiteľom striebornej medaily z majstrovstiev Európy a bronzovej z majstrovstiev sveta.) Je asistentom poslankyne NR SR.

4. Keďže nezamestnávame šéfredaktora mesačníka, ale tieto úkony sú súčasťou zmluvných povinností združenia , tak by bolo vhodnejšie informovať sa na túto otázku priamo u šéfredaktora č. t. 0903 456 527 ( číslo poskytnuté so súhlasom vlastníka).

5. Podľa našich vedomostí nebola mestu adresovaná od žiadneho poslanca MsZ  takáto otázka. Vzhľadom  na to si Vás dovoľujeme požiadať o doplnenie Vašej žiadosti o poskytnutie informácie o údaje:
- kedy a ktorý poslanec položil mestu takúto otázku a nebola mu zodpovedaná.

Žiadateľ: Mgr. Eva Pribišová, Dolná 521/8 , 927 01  Šaľa