Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 21.12.2022 - 17:34  //  aktualizácia: 21.12.2022 - 17:35  //  zobrazené: 724

Kedy budú zverejnené zápisnice k mestským zastupiteľstvám, ktoré sa konali v júni, septembri a októbri 2022?

číslo: I62/2022

Požadované informácie:

  1. Kedy budú zverejnené zápisnice k mestským zastupiteľstvám, ktoré sa konali v júni, septembri a októbri 2022?
  2. Kde na stránke mesta nájdem informácie/link o oznámení funkcií, zamestnaní, činností
    a majetkových pomerov verejných funkcionárov (mestských poslancov) za rok 2021, keďže na stránke mesta ich vidím len za roky 2019 a 2020.
  3. Prečo mesto/mestský úrad opakovane nedodržiava lehotu na zverejňovanie materiálov
    k mestskému zastupiteľstvu, teda 10 dní pred konaním zastupiteľstva, tak ako to stanovuje § 5 odsek 3 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva?

Sprístupnené informácie:

  1. Zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konali v mesiacoch jún, september a október 2022, sú zverejnené.

  1. Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov – poslancov mestského zastupiteľstva za rok 2021 sú zverejnené na linku: https://www.sala.sk/esam/poslanci

  1. Aplikačná prax neumožňuje dodržanie lehoty zverejnenia materiálov na internetovej stránke mesta podľa § 5 ods. 3 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. Novelizáciou rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva bude navrhnutý iný termín zverejnenia materiálov na internetovej stránke mesta ako je termín publikovania materiálov na pracovnom portáli samosprávy resp. uloženia do poslaneckých schránok poslancov.