Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 31.01.2018 - 10:20  //  aktualizácia: 31.01.2018 - 16:48  //  zobrazené: 3674

Kedy a ako platiť za parkovanie či smeti?

Pomaly sa blíži čas zaplatenia miestnych daní. Daň z nehnuteľností a poplatok za komunálne odpady je možné zaplatiť na základe rozhodnutia, ktoré dostanete do rúk niekedy na prelome marca – apríla. Mnohých sa týka aj daň za užívanie verejného priestrastva - trvalé parkovanie vozidla. Tí by mali dostať rozhodnutie o výške dane koncom februára, začiatkom marca. Všetko bude možné uhradiť aj na splátky.

Dobrou správou je, že obyvatelia nezaplatia za svoje nehnuteľnosti, za odvoz komunálneho odpadu, ale ani za psa viac ako v roku 2017.

 

Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2018 stanovená na úrovni roku 2015. Ročný poplatok bude vo výške 27,52 EUR na osobu. Fyzické osoby, ktoré v roku 2017 dovŕšili 62 rokov, majú v roku 2018 automaticky znížený poplatok o 30%, ktoré je priamo zohľadnené v rozhodnutí o výške poplatku. Zníženie a odpustenie poplatku je možné aj v ďalších prípadoch v zmysle VZN č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Žiadosti o zníženie a odpustenie poplatku sa podávajú až v mesiaci apríl. V tom čase nájdete príslušné tlačivo aj na webovej stránke mesta v sekcii Chcem vybaviť – klientske centrum – tlačivá. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň  z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Ani tieto sadzby sa posledné tri roky nezvýšili.

 

Dani za psa podlieha pes starší ako 6 mesiacov chovaný na území mesta. Výška poplatku bola stanovená na úrovni predchádzajúceho roka.  Ročná daň za psa sa stanovuje nasledovne:
a) v domoch činžového typu       30,- EUR
b) v rodinných domoch          6,- EUR
c) strážny pes v objekte podnikateľského subjektu      6,- EUR
d) v osadách (Kilič, Hetméň)         3,- EUR
Mesto Šaľa poskytne oslobodenie od dane za psa, ktorého vlastní  držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Mesto Šaľa poskytne zníženie dane za psa, ktorého vlastní fyzická osoba staršia ako 
62 rokov vrátane, v domoch činžového typu o 10 EUR.

 

Zvyšuje sa len jeden druh dane, ten sa však týka len tých ľudí, ktorí užívajú verejné priestranstvo za účelom parkovania. Poslanci schválili ešte na novembrovom zasadnutí zastupiteľstva zvýšenie dane za verejné priestranstvo, časť parkoviská. Sadzba sa zvýšila z 0,0605 eur (6centov) na 0,0822 eur (8centov) na deň a m2. V praxi to znamená, že ak niekto užíva verejný priestor na parkovanie štandardných rozmerov počas celého roka, zaplatí namiesto 230 eur o 70 eur viac. Držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím poskytne mesto, na základe žiadosti, úľavu vo výške 50%.

Mesto sa snaží vyjsť občanom v ústrety, preto umožnilo platbu na splátky. Poplatok za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti budú môcť obyvatelia uhradiť v štyroch splátkach. Parkovné sa uhrádzalo doposiaľ v jednej sume, od tohto roka bude možné zaplatiť tento druh dane v dvoch splátkach.

Do pokladne mesta, s cieľom zaplatiť dane a poplatok, sa budete môcť vybrať až po obdržaní  rozhodnutí, ktoré budú zamestnanci  mestského úradu doručovať v mesiaci marec – apríl. "Parkovné" budete môcť uhradiť o niečo skôr, rozhodnutie vám príde vo februári alebo marci. Samozrejme bude možné zaplatiť aj elektronicky.

 

(ek)