Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 06.10.2016 - 08:30  //  aktualizácia: 06.10.2016 - 08:52  //  zobrazené: 944

Vdovy, informujte Sociálnu poisťovňu o novom manželstve

            Sociálna poisťovňa sa v praxi stretáva s prípadmi, keď poberateľky vdovského dôchodku neoznámia Sociálnej poisťovni uzavretie nového manželstva. Keď sa však vdova opäť vydá, zaniká jej nárok na vdovský dôchodok a jeho výplatu. Uzatvorenie manželstva musí Sociálnej poisťovni oznámiť do ôsmich dní predložením sobášneho listu v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska. Ak túto skutočnosť neoznámi včas, Sociálna poisťovňa od nej bude v zmysle zákona preplatky vymáhať a navyše vyplatené dôchodky bude musieť vrátiť.

            Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, aby vdovy (aj vdovci) dbali na svoje povinnosti a vždy ohlásili Sociálnej poisťovni zmenu osobných aj kontaktných údajov. Predídu tak v budúcnosti nepríjemným situáciám a splácaniu neoprávnene vyplatených dôchodkov.

zdroj: Sociálna poisťovňa