Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.03.2007 - 11:45  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 13:57  //  zobrazené: 2218

Informácia o odvolaní na UVO a žaloby na Najvyžší súd SR ohľadom rozhodnutia UVO č. 310-6000/4/2005.

číslo: I16/2005

Mesto Šaľa, zastúpené Ing. Tiborom Baranom, primátorom mesta, Vám na základe Vašej žiadosti o poskytnutie informácie podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zo dňa 22. septembra 2005 dáva nasledovnú odpoveď:

VF prílohe Vám zasielame požadované informácie:
- Odvolanie proti rozhodnutiu Úradu verejného obstarávania
- Podnet na preskúmanie Úradu verejného obstarávania
- žalobu na Najvyšší súd SR,

Žiadateľ: MUDr. Martin Alföldi, Kukučínova 42, 927 01  Šaľa  

Prílohy