Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.03.2017 - 14:59  //  aktualizácia: 23.03.2017 - 14:59  //  zobrazené: 1557

Komisia životného prostredia pozýva

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktorá sa uskutoční dňa 28. 03. 2017  (utorok) o 16,00 hod., v zasadačke na prízemí MsÚ Šaľa.

Program:
1. Úvod
2. Informácia o bezpečnostnej situácii v okrese a v meste Šaľa – prizvaní riaditeľ Okresného oddelenia PZ - Mgr. Roman Révay a Ing. Zsolt Mészáros – riaditeľ Obvodného oddelenia PZ Šaľa
3. Informácia o priebehu projektu YIE – prevencia drogových závislostí
4. Rôzne
5. Záver.

 


                                                                                                  RSDr. Peter Gomboš, v. r.
                                                                                                      Predseda komisie