Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.02.2017 - 14:10  //  aktualizácia: 21.02.2017 - 14:11  //  zobrazené: 2186

Komisia životného prostredia pozýva

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktorá sa uskutoční dňa 27. 02. 2017  (pondelok) o 16,00 hod., v zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

Program:
1. Úvod
2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste
3. Informácia o zbere biologicky rozložiteľného odpadu v meste Šaľa
4. Informácia o priebehu projektu YIE (Youth in Europe) - prevencia drogových závislostí
5. Rôzne
6. Záver.

 


                                                                                                  RSDr. Peter Gomboš, v. r.
                                                                                                      Predseda komisie

Prizvaní:
            
Mgr. Peter Krokavec, náčelníka MsP Šaľa
Ján Komjáthy - MsP Šaľa