Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.05.2017 - 14:09  //  aktualizácia: 03.05.2017 - 14:10  //  zobrazené: 1467

Komisia školstva pozýva

Členovia Komisie školstva

                                                    Šaľa 02. 05. 2017

Vec
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

10. 05. 2017 (streda) o 16.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsÚ v Šali na prízemí.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia KŠ
3. Informácia o zápise do 1. ročníka ZŠ a o zápise do MŠ
4. PHSR mesta Šaľa na rok 2015 – 2020
        4.   Aktuálne informácie
        5.   Záver

 
Pozvaná: Ing. Erika Velázquezová, vedúca SŠÚ


              

S pozdravom

 

                             Ing. Marián Krištof                                        predseda komisie
Za správnosť:  Mgr. Monika Hamarová
                               tajomníčka komisie