Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.02.2017 - 19:40  //  aktualizácia: 28.02.2017 - 19:42  //  zobrazené: 1378

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva

Zvolávam 2. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 09. 03. 2017 (štvrtok) o 15, 00 h v zasadačke na 1. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Bytové otázky
4. Rôzne
5. Záver

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.
                                                                                                                predseda komisie