Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 04.04.2017 - 12:14  //  aktualizácia: 04.04.2017 - 12:15  //  zobrazené: 1837

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsÚ v Šali, ktoré sa uskutoční dňa 12. apríla 2017 (streda) o 16,00 hodine v zasadačke na prízemí MsÚ Šaľa.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu pre rok 2017
4. Zmluva o spolupráci medzi mestom Šaľa a Tenisovým klubom Šaľa
5. Rôzne
6. Záver

 

 

      Ing. Ivan Kováč
     predseda komisie