Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.01.2017 - 13:13  //  aktualizácia: 18.01.2017 - 13:13  //  zobrazené: 1785

Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční 23. januára 2017 ( pondelok ) o 16,00 h v KS Večierka.

 

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci február 2017 – zást. MsKS
4. Návrh plánu práce komisie na 1. polrok 2017 – predseda komisie
5. Zverejnenie výzvy na poskytnutie dotácií v programe kultúra – ref. MsÚ
6. Rôzne
7. Prehliadka výstavy fotografií na tému Váh a priestorov keramickej dielne
8. Návrh na uznesenie
9. Ukončenie

 

Prizvaní:

- Ing. Botka, vedúci MsKS
- Ing. Čižmáriková, ref. kultúry MsÚ
- K. Gáborová, KS Večierka

 

Šaľa, 17.1. 2017
Július Morávek
predseda komisie