Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 30.05.2019 - 14:16  //  aktualizácia: 30.05.2019 - 14:16  //  zobrazené: 1307

Dostal som podnet od občana, aby boli zjednotené pravidlá vstupu do tohto kina, čiže občania, ktorí majú ŤZP preukaz, tak dobrým zvykom v okolitých mestách je, že aj doprovod ŤZP by mal mať nejaké zľavnené vstupné...

predkladateľ: Ing. Tomáš Mészáros

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 16. mája 2019

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 16. 05. 2019,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Dostal som podnet od občana, aby boli zjednotené pravidlá vstupu do tohto kina, čiže občania, ktorí majú ŤZP preukaz, tak dobrým zvykom v okolitých mestách je, že aj doprovod ŤZP by mal mať nejaké zľavnené vstupné, tak či by sme vedeli aj toto u nás v Šali zaviesť a takisto aj učitelia, ktorí vlastnia kartu ITIC, čiže učiteľský preukaz, je to veľmi dobrým zvykom aj v okolitých mestách, tiež tam majú zľavu zo vstupného, neviem z akého dôvodu sa Šaľa tomuto vyhýba.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Kino aktuálne poskytuje zľavu 50 % zo vstupného pre držiteľov ŤZP preukazu.

V prípade, ak je občan držiteľom ŤZP – S preukazu, tak dostane 50 %-nú zľavu aj doprovod (sprievod).

V prípade držiteľov kariet ISIC a ITIC, je možné poskytovať zľavu 1 Euro zo vstupenky.

 

S pozdravom

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Mgr. Adriána Kováčová, referentka MsKS, vedúca kina