Domov   >  Kultúra
publikované: 22.06.2022 - 09:53  //  aktualizácia: 22.06.2022 - 09:53  //  zobrazené: 993

Dni otvorených dverí v archíve

Jedným z pravidelných podujatí, ktoré organizuje Štátny archív v Trnave pracovisko Archív Galanta so sídlom v Šali, sú každoročne dni otvorených dverí. Archív otvára brány kaštieľa pravidelne už od roku 2014 v rámci Medzinárodného týždňa archívov, ktorý organizuje Medzinárodná rada archívov (ICA) v dňoch 6. - 12. júna 2022. Počas týchto dní archivári po celom svete organizujú rôzne podujatia, aby tak spropagovali a priblížili svoju prácu širokej verejnosti.

Dni otvorených dverí v našom archíve – v kaštieli v Šali sa konali 9. a 10. júna 2022 od 8.00 do 15.30 hod. Tešia sa veľkej popularite občanov regiónu, miestnych škôl, ale aj škôl z okolitých obcí, keďže už dlho pred samotným podujatím sa informujú, kedy sa Dni otvorených dverí budú konať. Aj keď počasie s nami veľmi nespolupracovalo, brána archívu sa nezatvorila a návštevníkom sme už od rána ponúkli bohatý program. V sprievode pracovníkov archívu si mohli prezrieť aktuálnu výstavu Hospodárstvo v dejinách regiónu, ktorá prezentuje archívne dokumenty k vývoju dejín hospodárstva v regióne okresov Šaľa, Galanta a Dunajská Streda. Výstava predstavuje tradičné remeslá rozšírené na území Matúšovej zeme a Žitného ostrova, ďalej vývoj poľnohospodárstva v regióne od obdobia stredoveku až po zakladanie jednotných roľníckych družstiev, vývoj priemyslu od polovice 19. storočia až po koniec 20. storočia, dejiny cukrovarníckeho priemyslu ako aj prierez históriou najväčšieho podniku v regióne Duslo Šaľa. Pri príležitosti  Dní otvorených dverí sme pre návštevníkov archívu pripravili aj menšiu výstavu Šaľa včera a dnes, ktorá prostredníctvom dobových fotografií a pohľadníc približuje už zabudnutú históriu mesta Šaľa, niektoré vybrané historické budovy, ale aj prírodné unikáty – artézske studne, ktoré sa nachádzajú na území mesta. Žiaci miestnych škôl sa potešili, že v rámci výstavy si mohli pozrieť fotografie budov niektorých najstarších škôl v meste v čase ich vzniku v porovnaní s ich dnešnou podobou. V zrekonštruovaných priestoroch pivnice archívu si tiež mohli pozrieť stálu výstavu archeologických nálezov, ktoré boli nájdené počas rekonštrukcie budovy v rokoch 2007 – 2009.

Nielen deti, ale aj dospelí sa potešili možnosti skúsiť si písanie husím brkom a atramentom, čo ich prenieslo do minulých, už dávno zabudnutých čias a veru mnohí z nich si uvedomili, že písať s takýmito nástrojmi nie je až také jednoduché. Tiež si mohli vyskúšať pečatenie na diplomy, ktoré sme v rámci dní otvorených dverí pre návštevníkov pripravili ako milú spomienku na návštevu nášho archívu. Kto už bol z toľkých zážitkov unavený, mohol si oddýchnuť na nádvorí kaštieľa pri skladaní puzzle a mal na výber: mohol si zložiť obrázok budovy kaštieľa, alebo listinu kráľa Štefana a tiež dobovú mapu Európy. Deti, ale aj dospelí návštevníci si tiež mohli vyskúšať skladanie archívnych škatúľ a tak si vytvoriť predstavu o tom, ako sa do archívu odovzdávajú archívne dokumenty a ako sa ukladajú do regálov. Pre každého návštevníka bola tiež pripravená sladká odmena v podobe cukríkov, ktorej sa potešili nielen deti, ale aj dospelí.

O veľkom záujme svedčí aj skutočnosť, že sme museli k pôvodne dvom dňom konania dní otvorených dverí pridať ešte tretí deň a to 2. júna, aby sme uspokojili veľký záujem školákov o exkurzie do archívu. Celkovo za tri dni trvania dní otvorených dverí navštívilo náš archív cca 470 žiakov a jednotlivcov.

Dni otvorených dverí v Štátnom archíve v Trnave pracovisko Archív Galanta so sídlom v Šali už síce skončili, ale v nás pracovníkoch archívu, ale určite aj v návštevníkoch tohto podujatia zostal pekný pocit z tejto vydarenej akcie. Dvere archívu neboli pre verejnosť otvorené len počas týchto dvoch dní, ale počas celého roka radi privítame každého, kto má záujem o históriu a koho zaujíma naša práca. Už sa tešíme, ako privítame návštevníkov zase na jeseň pri našom ďalšom pravidelnom podujatí, medzinárodnej konferencii a výstave, tento raz na tému „Pomáhať, chrániť a zachraňovať“.

                                                                                      Júlia Benciová

                                          Štátny archív v Trnave pracovisko Archív Galanta so sídlom v Šali

Prílohy

Diplom DOD

(pdf - 234.93 kB)