Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.04.2019 - 13:39  //  aktualizácia: 11.04.2019 - 13:43  //  zobrazené: 1385

Chcem poprosiť, vzhľadom na to, že už je teplejšie obdobie, či by, myslím si, že čo máme zazmluvnenú tú spoločnosť na opravu ciest a chodníkov... či by mohla nastať prioritná oprava

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 28. marca 2019

 

 

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 03. 2019,
ste predniesli interpelácie v znení:

 

 1. Chcem poprosiť, vzhľadom na to, že už je teplejšie obdobie, či by, myslím si, že čo máme zazmluvnenú tú spoločnosť na opravu ciest a chodníkov, prechod od ul. Letnej po
  ul. V. Šrobára, v podstate, kde sa minulé obdobie rozširovala tá zóna o parkovanie, ale tá prejazdná cesta je už pomerne dosť rozbitá, či by mohla nastať prioritná oprava.,

 

 1. Ďalej som sa chcel spýtať na cintorín, v akom režime vlastne funguje, pretože stala sa mi taká vec, bol som pred dvomi týždňami v sobotu na pohrebe a ako to smútočné zhromaždenie vychádzalo z Domu smútku, tak si vypočulo asi 15 – 20 sekúnd angličtiny pre začiatočníkov, myslím, že to bola druhá lekcia, neviem, tuto to p. Hlavatý tiež potvrdí;  myslím si, že tých pozostalých to určite nepotešilo; to je otázka, ako to tam funguje, kto sa stará o to.

 

 1. Ďalej by som chcel, možno to smeruje ani nie na mesto, ale k polícii, tento týždeň v sobotu (vlastne aj minulú) ako chodievam na firmu, okolo trištvrte na osem, ôsmej, napočítal som v meste na svetlách, ktoré fungujú smerom na Galantu, tá križovatka je funkčná,
  12 kamiónov; nejaké šalianske, novozámocké, komárňanské a jeden poľský, prešli sme to na dvakrát a zdalo sa mi, že po blízku bolo aj auto polície, ktorí sú teda oprávnení kontrolovať, lebo nechce sa mi veriť, že všetci by mali výnimku; to bolo tento týždeň a minulý, to som si tak začal všímať, že v sobotu by sa nemalo jazdiť, s nejakými výnimkami a toto sa mi nezdalo, že by všetci viezli kvety a potraviny, to bola vyslovene zhoda náhod, takže možno keby polícia zaviedla nejakú „námatkovú“ kontrolu, či si z nás nerobia tranzit.
 2. Dozvedel som sa, že v parlamente nejaký zákon o objektívnej zodpovednosti, čo sa týka parkovania, bol by som rád, keby sa urýchlil nákup tých blokovacích zariadení pre mestskú políciu, tam už asi vybraté majú, ide o to, že neboli schopní dávať na SUV, na autá s väčšou šírkou kolies, pretože to už je absolútna arogancia hlavne teda voči obyvateľom, ktorí sú v činžiakoch, sa postavia pomaly už do schodov.
 3. Ešte som sa chcel spýtať, rozprávali sme sa o technických službách, že by sa spravila nejaká analýza, aj v súčinnosti s tým, že by to mohlo ísť pod mestskú spoločnosť, robilo sa s tým niečo už? Že tie služby by spravovala ako keby Met-ka.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 1. Opravy výtlkov na miestnych komunikáciách boli zmluvne zabezpečené začiatkom mesiaca apríl 2019. S prácami sa začne v 15. týždni 2019 a Vami navrhovaná lokalita tam bude zaradená.
 2. Oddelenie správy majetku a zariadení mesta (OSMaZM) zabezpečuje ozvučenie, prenosný mikrofón a púšťanie smútočnej hudby zo skladieb, ktoré má uložené. V prípade „púšťania angličtiny“ problém vznikol preto, že pozostalí žiadali pustiť hudbu z ich vlastného USB kľúča, ktorý si priniesli. OSMaZM nenesie zodpovednosť za obsah USB kľúča. Ihneď, ako správkyňa počula, čo obsahuje USB kľúč, toto zariadenie vypla a pustila hudbu z našich zdrojov.

 3. Podľa ustanovenia § 39 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 8/2009 Z.z.“) sa obmedzenie jazdy nákladných vozidiel vzťahuje len na obdobie od 1. júla do 31. augusta t. j. v tomto prípade sa nejedná o priestupok.

 4. Na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. triedy je zakázaná jazda motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 hod, v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 h. Príslušnosť prejednávať tieto priestupky má PZ SR. Mestská polícia Šaľa plánuje zakúpiť 6 ks blokovacích zariadení. V súčasnosti prebieha prieskum trhu a takisto zbierame referencie od iných MsP, ktoré používajú blokovacie zariadenia.

 5. Dňa 22. marca 2018 bola Mestskému zastupiteľstvu v Šali predložená informácia o možnosti rozšírenia činnosti podnikania spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť MeT“) a taktiež analýza týkajúca sa zabezpečenia komunálnych činností spoločnosťou MeT. Z diskusie nevznikol žiadny poslanecký návrh, mestské zastupiteľstvo zobralo túto informáciu na vedomie.

  V našej spoločnosti naďalej pretrváva záujem komplexne zabezpečovať komunálne činnosti pre mesto Šaľa, okrem všetkého disponujeme vlastnými voľnými priestormi na mechanizmy a zariadenia potrebné k zabezpečovaniu komunálnych činností. Teší nás hlavne záujem poslancov Mestského zastupiteľstva v Šali o zabezpečovanie spomínaných služieb priamo cez našu spoločnosť, ktorej 100 % vlastníkom je mesto Šaľa.

  Len pre informáciu, koniec plnení zmlúv uzatvorených v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 343/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o VO“) na:

 • „zabezpečovanie starostlivosti o verejnú zeleň“ je k dátumu 18. 11. 2020,
 • „čistenie mesta Šaľa“ je k dátumu 30. 01. 2020,
 • „zimná údržba“ je k dátumu 15. 03. 2021, ale nakoľko došlo k vyčerpaniu zmluvne dohodnutej celkovej ceny, prišlo k ukončeniu zmluvy.

  Ak by naša spoločnosť zabezpečovala „technické služby“ pre mesto Šaľa, uplatnilo by sa ustanovenie § 1 ods. 4. zákona o VO, podľa ktorého nie je potrebné verejné obstarávanie, teda výkon týchto prác by mohol byť uskutočňovaný napr. cez mandátnu zmluvu, ktorú by schválilo mestské zastupiteľstvo. Vedenie spoločnosti prerokuje na najbližšom zasadnutí dozornej rady pri MeT Šaľa, spol. s r.o., návrh rozšírenia predmetu podnikania spoločnosti aj o tieto činnosti, s ponukou zabezpečovania technických služieb pre mesto Šaľa, a ak vznikne na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Šali požiadavka na vypracovanie hlbšej, rozšírenejšej analýzy týkajúcej sa zabezpečenia komunálnych činností, spoločnosť MeT ju predloží do stanoveného termín

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Mgr. Peter Krokavec, náčelník MsP

Ing. Roman Kondys, konateľ MeT Šaľa, spol. s r. o.