Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 25.02.2019 - 08:42  //  aktualizácia: 25.02.2019 - 08:43  //  zobrazené: 1380

Chcela by som sa opýtať, kto je zodpovedný za údržbu chodníka pri amfiteátri, nakoľko tento chodník dva dni nebol odhrnutý od snehu a následne...

predkladateľ: Bc. Dominika Jarošová

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 7. februára 2019

 

 

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 07. 02. 2019,
ste predniesli interpelácie v znení:

 

  1. „Chcela by som sa opýtať, kto je zodpovedný za údržbu chodníka pri amfiteátri, nakoľko tento chodník dva dni nebol odhrnutý od snehu a následne, keď sa ten sneh už roztopil, tak nebol posypaný tento chodník, ja osobne som tadiaľ išla a verte mi, že to nebolo moc príjemné.
  2. Ďalej by som sa chcela opýtať, či bol nejaký problém s vývozom odpadu, či už separovaného, alebo komunálneho, čo sa týka rodinných domov, pretože nebol tento odpad vyvezený, ani separovaný, ani komunálny.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Zimnú údržbu v meste Šaľa vykonáva firma INEX Hausgarden, s.r.o., ktorú za mesto koordinuje zamestnanec referátu dopravy a technických činností p. Poliček. V prípade, že zaevidujete neodhrnutý chodník, je dobré okamžite túto udalosť nahlásiť na mobilnom čísle 0911 727 871 a vecou sa bude okamžite zodpovedný pracovník zaoberať.
  2. V poslednom období sme zaznamenali reklamácie od obyvateľov z rôznych častí mesta, hlavne na nevyvezenie separátov. Na miestach, odkiaľ nám tento stav avizovali, bol zabezpečený náhradný vývoz. Zaznamenali sme aj nevyvezenie komunálneho odpadu, avšak v niektorých prípadoch bol zapríčinený neskorým vyložením zberných nádob obyvateľmi (nádoby je potrebné vyložiť najneskôr do 7.00 hod ráno v deň vývozu podľa platného VZN
    č. 7/2016 v znení VZN č. 4/2017). V známych prípadoch (u tých, ktorí nám nevyvezenie oznámili) sme zabezpečili aj v prípade neskorého vyloženia zberných nádob náhradný vývoz.

 

S pozdravom

 

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Ing. Edita Haládiková, referentka životného prostredia