Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.11.2023 - 13:58  //  aktualizácia: 09.11.2023 - 13:58  //  zobrazené: 614

Chcel by som požiadať, či by sa dal pri Coop Jednote vo Veči, ako je priechod pre chodcov, spraviť bezbariérový prístup

predkladateľ: Marek Molnár

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 26. októbra 2023

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 10. 2023, ste predniesli interpeláciu v znení:

„chcel by som požiadať, či by sa dal pri Coop Jednote vo Veči, ako je priechod pre chodcov, spraviť bezbariérový prístup z oboch strán chodníka, ako sa ide cez ten maličký park pred obchodom.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

Úprava nájazdov na chodník pri COOP Jednote vo Veči bude zaradená do plánu pre rok 2024.

 

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

Vypracoval:

Miroslav Poliček, referent dopravy a technických činností