Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 18.09.2020 - 09:23  //  aktualizácia: 18.09.2020 - 09:24  //  zobrazené: 1274

Chcel by som interpelovať ohľadne lavičiek, ktoré sú na nádvorí okolo ihriska Žihadielka...

predkladateľ: MUDr. Jozef Grell

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 20. augusta 2020

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 20. 08. 2020,
ste predniesli interpeláciu v znení:

„Chcel by som interpelovať ohľadne lavičiek, ktoré sú na nádvorí okolo ihriska Žihadielka; mám k dispozícii aj obrázky, ako to okolo vyzerá, to ihrisko je pekné, deti tam chodia, ale na tom nádvorí tie lavičky sú v dezolátnom stave; neviem, či by to mala samospráva bytov obhospodarovať, alebo mesto by k tomu mohlo prispieť, pretože to vyzerá veľmi dehonestujúco; bol by som rád, keby sa toho niekto ujal.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Mesto zabezpečí opravu lavičiek pri detskom ihrisku Žihadielko.

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia