Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 08.08.2016 - 14:32  //  aktualizácia: 08.08.2016 - 14:32  //  zobrazené: 772

Cenu pozemkov na základe hodnotovej mapy mesta Šaľa

číslo: I19/2016

Požadované informácie: cenu pozemkov na základe hodnotovej mapy mesta Šaľa.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Pozemky v katastrálnom území Šaľa,  parcelné číslo 1219/15 a č. 1233/2, reg. C   sa nachádzajú v hodnotovom bloku 5A  hodnotovej mapy Šaľa,  „priemyselný park za železnicou“, t. j. :

  • minimálna hodnota je29,874 Eur/m2

  • maximálna hodnota je39,832 Eur/m2

  • priemerná hodnota je34,853 Eur/m2.