Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.03.2011 - 07:55  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 12:00  //  zobrazené: 4162

Cena za 1 m2 pozemku podľa hodnotovej mapy mesta, jedná sa o pozemky parc. č. 57 a 58.

číslo: I06/2011

Požadované informácie: cena za 1 m2 pozemku podľa hodnotovej mapy mesta, jedná sa o pozemky parc. č. 57 a 58.

Sprístupnené informácie:
Cena pozemku za 1 m2 parc. č. 57 a 58 v katastrálnom území Šaľa podľa hodnotovej mapy mesta je v intervale od 49,79 do 59,75 Eur/m2 .

Žiadateľ: Andrej Kelemen, Šaľa