Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.03.2023 - 13:08  //  aktualizácia: 13.03.2023 - 13:09  //  zobrazené: 844

Celkové náklady na usporiadanie reprezentačného plesu mesta v januári 2023 (vrátane režijných nákladov, vystupujúcich, občerstvenia, za energie a podobne)

číslo: I7/2023

Požadované informácie:

 1. celkové náklady na usporiadanie reprezentačného plesu mesta v januári 2023 (vrátane režijných nákladov, vystupujúcich, občerstvenia, za energie a podobne)
 2. celkové príjmy mesta z tohto plesu, rozpísané po jednotlivých položkách:
 1. vstupné/ lístky
 2. tombola
 3. sponzorské finančné dary (poprosím aj linky na uzavreté zmluvy), osoby a sumy, ktoré boli v tejto súvislosti zaslané mestu
 4. ostatné príjmy


 

Sprístupnené informácie:

 

 1. Celkové náklady na usporiadanie reprezentačného plesu mesta v januári 2023 sú  23 554,08 Eur (bez režijných nákladov a nákladov na energie). Vzhľadom k tomu, že v prípade reprezentačného plesu išlo o podujatie organizované mestom v mestských priestoroch, osobitne nie sú sledované spotreby energií a režijných nákladov na takýchto druhoch podujatí.
 2. Celkové príjmy mesta z tohto plesu, rozpísané po jednotlivých položkách:
 1. vstupné/ lístky = 8 450,- Eur
 2. tombola = 2 670,- Eur
 3. sponzorské finančné dary (poprosím aj linky na uzavreté zmluvy), osoby a sumy, ktoré boli v tejto súvislosti zaslané mestu – neboli
 4. ostatné príjmy – neboli