Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 18.12.2015 - 10:48  //  aktualizácia: 18.12.2015 - 10:50  //  zobrazené: 469

Akým spôsobom boli riešené autá stojace v parku na trávniku pri reštaurácii Domino, Mestské kultúrne stredisko. Podanie z 20. 11. 2015, 10:10.

číslo: I33/2015

Požadované informácie: akým spôsobom boli riešené autá stojace  v parku na   trávniku  pri   reštaurácii  Domino, Mestské  kultúrne  stredisko.  Podanie z 20. 11. 2015, 10:10.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Dňa 20. 11. 2015 boli na základe oznámenia zaevidované 4 priestupky proti § 25 ods.1 písm. s) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dva prípady boli vyriešené v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a dva prípady sú ešte v štádiu riešenia, kedy je lustráciou zisťovaný majiteľ vozidla, ktorý bude následne predvolaný na doriešenie.