Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 31.03.2023 - 08:01  //  aktualizácia: 31.03.2023 - 08:02  //  zobrazené: 692

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 04. apríla 2023 (utorok) o 16,00 hodine v Dome kultúry v Šali, zasadačka č. 212.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia
  3. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2022
  4. Návrh na úpravu cenníka Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali
  5. Správa zboru pre občianske záležitosti v Šali pre rok 2022  
  6. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok  2023 pre oblasť kultúry
  7. Rôzne  
  8. Záver

Prizvaní:

-      Ing. František Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

-      Mgr. Adriana Gerová - Štatutárny zástupca  Mestskej knižnice Jána Johanidesa

Šaľa, 30.03.2023

Marek Molnár  predseda komisie