Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.01.2022 - 14:13  //  aktualizácia: 24.01.2022 - 14:14  //  zobrazené: 377

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 31. 1. 2022 (pondelok) o 17,00 hodine v malej zasadačke na Mestskom úrade v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Vyhlásenie najlepších športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2021 – návrhy mesto Šaľa
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

Peter Szalay

     predseda komisie

 

 

 

 

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková