Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.11.2020 - 08:52  //  aktualizácia: 09.11.2020 - 08:53  //  zobrazené: 484

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

Zvolávam 7. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ                     v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 19. 11. 2020 (štvrtok) o 15, 15 h v kongresovej sále               na prízemí v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

 

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.

                                                                                                                predseda komisie