Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.12.2019 - 08:14  //  aktualizácia: 11.12.2019 - 08:15  //  zobrazené: 360

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pozýva

Členom komisie životného prostredia,

verejného poriadku a bezpečnosti

pri MsZ v Šali

 

 

 

Vec

POZVÁNKA

 

 

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 16. 12. 2019 (pondelok) o 16:00 hod. vo veľkej zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

 

 

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Informácia o priebehu stretnutí spojených s projektom Sila zvyku v rámci IMP
  4. Informácia a priblíženie zámeru mesta projektu revitalizácia lesoparku
  5. Výsledky kontroly stojísk členmi komisie, získané informácie o separácii
  6. Plán zasadnutí na rok 2020
  7. Rôzne
  8. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                     Predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

Prizvaní:

 

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa

Ján Komjáthy - MsP Šaľa