Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.12.2019 - 16:27  //  aktualizácia: 03.12.2019 - 16:27  //  zobrazené: 314

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

P O Z V Á N K A

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 9. 12. 2019 (pondelok) o 18,00 hodine v zasadačke VIP v Mestskej športovej hale v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Schvaľovanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2019
  4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa
    pre oblasť športu na rok 2020
  5. Zhodnotenie činnosti Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali za rok 2019 a dochádzka členov na zasadnutiach komisie
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

 

Peter Szalay

     predseda komisie

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                        tajomníčka komisie