Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 10.10.2019 - 13:15  //  aktualizácia: 11.10.2019 - 21:16  //  zobrazené: 330

,,Pýtajme si slovenské“

Na základe dlhoročného partnerstva so Združením miest a obcí Slovenska sa mesto Šaľa v tomto roku zapojí do Národných dní na podporu ekonomiky Slovenska ,,Pýtajme si slovenské.“ Cieľom tejto kampane je, aby obyvatelia od 14. do 20 októbra 2019 dali pri nákupe možnosť hlavne slovenským výrobkom. Každoročne sa do tejto kampane zapojí viac ako milión občanov Slovenska, ktorí sa aktívne zapájajú do kampane svojimi nákupmi slovenských výrobkov a pomáhajú tak spoločne zlepšovať život nás všetkých.

Počas Národných dní na podporu ekonomiky Slovenska vyzývame preto obyvateľov, aby nielen nakupovali, ale aj komunikovali s predajcami a dávali im typy na dobré domáce produkty a  aby ich upozorňovali, ak niečo v regáloch chýba. Za posledných pár rokov projektu Kvalita z našich regiónov, ktorého sú Národné dni súčasťou, sa podarilo zvýšiť záujem spotrebiteľov, ktorí si čoraz viac uvedomujú dôsledky svojho nákupného správania na makroekonomiku krajiny, v ktorej žijú. Tu je priestor na rozšírenie komunikácie so spotrebiteľom, napríklad o neplytvaní potravinami či surovinovými zdrojmi a poukázať na to, že nakupovanie domácich produktov má dopad na naše zdravie, životné prostredie a celú kvalitu života.

(DH)

Prílohy