Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.09.2019 - 10:30  //  aktualizácia: 30.09.2019 - 10:30  //  zobrazené: 580

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

Zvolávam 5. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ                     v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 02. 10. 2019 (streda) o 15, 30 h v zasadačke na I. poschodí   v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.

                                                                                                                predseda komisie