Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.02.2019 - 11:02  //  aktualizácia: 08.02.2019 - 11:02  //  zobrazené: 347

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 11. 2. 2019 (pondelok) o 18,00 hodine v zasadačke VIP v Mestskej športovej hale v Šali.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť športu v roku 2017 a 2018
 4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa
  pre oblasť športu na rok 2019
 5. Návrhy mesta Šaľa na ocenenia úspešných športovcov, trénerov a funkcionárov
  za rok 2018
 6. Príprava kultúrno-spoločenského podujatia Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov za rok 2018
 7. Rôzne
 8. Záver

 

 

 

Peter Szalay

     predseda komisie

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                          tajomníčka komisie