Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.01.2024 - 13:19  //  aktualizácia: 18.01.2024 - 13:20  //  zobrazené: 505

Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 23.1.2024 (utorok) o 15:30 hod. v malej zasadačke na MsÚ Šaľa.

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Informácia o analytickej časti Akčného plánu k projektu z Nórskych grantov
  4. Rôzne
  5. Záver

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                                      predseda komisie

Prizvaní:

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa