Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 22.04.2013 - 08:00  //  aktualizácia: 22.04.2013 - 08:01  //  zobrazené: 1741

Ohľadom stavebných povolení resp. ohlásení stavieb, ktoré sa týkajú týchto stavebných činností na bytových domoch

číslo: I15/2013

Požadované informácie: ohľadom stavebných povolení resp. ohlásení stavieb, ktoré sa týkajú týchto stavebných činností na bytových domoch:

a) zateplenie vonkajšieho obvodového plášťa (štítová, predná a zadná fasáda) resp. odstránenie systémových porúch bytových domov a  úprava tepelnoizolačných vlastností objektov zateplením,
b) tmelenie, špárovanie a podobné stavebno-technické úpravy dilatačných medzier medzi panelovými  spojmi,
c) rekonštrukcia a zateplenie priestoru atiky, strechy a krovu bytových domov,
d) rekonštrukcia a zateplenie výťahových veží resp. schodiskových priečelí, loggií,

ktorých realizácie sú naplánované na rok 2013 a ktoré boli vydané Stavebným úradom Šaľa.

Sprístupnené informácie:

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súpisné číslo 1016
na ul. Nešporovej v Šali, združení v Spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Nešporova A/4“ - stavebné povolenie zo dňa 07. 02. 2012 vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 5 strán formátu A4.

2. Vlastníci  bytov a nebytových  priestorov bytového domu súpisné číslo 909 na ul. 8. mája v Šali, združení v Spoločenstve  vlastníkov  bytov  a nebytových  priestorov „8. mája 909“ 
- stavebné   povolenie   zo   dňa  02. 03. 2012  vo   formáte   Portable   Document   Format
(.pdf) - 5 strán formátu A4.

3. Vlastníci  bytov a nebytových  priestorov  bytového  domu  súpisné číslo 4 na ul. Hlavnej v Šali, združení  v Spoločenstve  vlastníkov  bytov a nebytových  priestorov „Hlavná 102“
- stavebné   povolenie   zo  dňa 28. 03. 2012   vo   formáte  Portable    Document    Format
(.pdf) - 5 strán formátu A4.

4. Vlastníci   bytov a nebytových   priestorov  na ul. Gen. L.  Svobodu   súpisné   číslo 1937,
927 05  Šaľa a Stavebné bytové družstvo Šaľa, so sídlom Ul. Horná č. 926/1, 927 01  Šaľa
- stavebné     povolenie  zo  dňa  09. 07. 2012   vo  formáte   Portable   Document   Format
(.pdf) - 5 strán formátu A4.

5. Vlastníci bytov a  nebytových priestorov na ul. Nitrianskej súpisné číslo 1933,
927 05 Šaľa  a  Stavebné bytové  družstvo Šaľa, so sídlom ul. Horná č. 926/1,
927 01  Šaľa - stavebné  povolenie zo dňa  17. 07. 2012 vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 5 strán formátu A4.

6. Vlastníci   bytov  a nebytových   priestorov   bytového   domu   združení   v  Spoločenstve vlastníkov  bytov a nebytových  priestorov  „K 536“ na ul. Kukučínovej v Šali – stavebné  povolenie  zo  dňa 18. 07. 2012 vo  formáte  Portable  Document  Format  (.pdf)  -  5 strán formátu A4.

7. Vlastníci  bytov   a  nebytových   priestorov   bytového   domu   súpisné   číslo   573 na ul.
V. Šrobára v Šali, združení  v Spoločenstve  vlastníkov   bytov   a   nebytových  priestorov V. Šrobára III/12 – rozhodnutie   o povolení  zmeny  stavby  pred  jej  dokončením  zo dňa
27. 09. 2012 vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 3 strany formátu A4.