Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.11.2023 - 08:34  //  aktualizácia: 20.11.2023 - 08:35  //  zobrazené: 350

Komisia Územného plánovania, výstavby a dopravy pozýva

V mene predsedu komisie Územného plánovania, výstavby a dopravy, Vás pozývam na 8. zasadnutie.

 

Termín: štvrtok 23.11.2023 o 16.00 hod vo veľkej zasadačke na 1.poschodí MsÚ v Šali

 

Program:

 

1/ Otvorenie

2/ Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8

3/ Prerokovanie materiálov do  MsZ (výber vecne príslušných tém)

4/ Voľné témy podľa návrhu členov komisie

5/ Záver

 

 

V Šali dňa  16.11.2023

 

 

Ing. Tomáš Mészáros, predseda komisie ÚPVD