Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.04.2017 - 08:04  //  aktualizácia: 24.04.2017 - 08:05  //  zobrazené: 679

03/2017 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 03/2017  |  dátum konania: 28.03.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Úvod
2. Informácia o bezpečnostnej situácii v okrese Šaľa – prizvaný riaditeľ Okresného oddelenia PZ - Mgr. Roman Révay a Ing. Zsolt Mészáros riaditeľ Obvodného oddelenia PZ
3. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
4. Rôzne
5. Záver.


Informácia o bezpečnostnej situácii v okrese Šaľa
Informáciu o stave bezpečnosti v meste predniesol Okresný riaditeľ Policajného zboru Mgr. Révay.  Oboznámil všetkých prítomných o trestnej činnosti za rok 2016 ( 511 prípadov trestnej činnosti). Informoval prítomných, že patríme k 2. v poradí v objasnenosti prípadov v rámci kraja.  Radíme sa k najbezpečnejším okresom v porovnaní s GA, NZ, DS.  Ing. Zsolt Mészáros Obvodný riaditeľ PZ informoval prítomných o počte skutkov, ktoré sa udiali v meste Šaľa za rok 2016 – 240 skutkov, z toho objasnených 159, ďalej informoval, že najviac  skutkov sa deje v pondelok a v piatok v čase od 14 do 22 hod.  Informácie boli pre členov komisie veľmi zaujímavé a na riaditeľov PZ bolo adresovaných množstvo otázok, na ktoré odpovedali, príp. prisľúbili na budúce stretnutie informácie o objasnenosti prípadov, pretože sú momentálne v štádiu vyšetrovania a nie je možné o nich poskytovať informácie.
UZNESENIE č.III/1 :
Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v okrese Šaľa.
Informácia o bezpečnostnej situácii v meste
Mgr. Krokavec informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste za mesiac marec.  Oboznámil prítomných o prípadoch, ktoré riešila mestská polícia – problematika rušenia nočného kľudu, parkovanie, rušenie verejného poriadku bezdomovcami, čierne skládky.

 

 

                                                                                                               RSDr. Peter Gomboš
                                                                                                                     Predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Braníková