Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 17.02.2017 - 12:30  //  aktualizácia: 17.02.2017 - 12:31  //  zobrazené: 668

02/2017 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 02/2017  |  dátum konania: 07.02.2017

Dátum: 7. 2. 2017

Miesto: Mestská športová hala v Šali

Prítomní: Ing. Ivan Kováč, Miroslav Gera, Ing. Marián Krištof, Vojtech Halász,, Ladislav Jaroš, Jana Majdlenová, Peter Szalay, Ing. Martina Čižmáriková

Neprítomní: Ing. Michael Angelov – ospravedlnený, Ing. Patrik Ščasný - ospravedlnený

Prizvaný: Alexander Boltenkov

Program:

 1. < >

  Kontrola prijatých uznesení

 2. Vyhlásenie najlepších športovcov mesta a okresu Šaľa za rok 2016 – príprava a organizačné zabezpečenie

 3. Majstrovstvá SR v streľbe zo vzduchových zbraní v Šali – február 2017

 4. Informácie o fungovaní Mestskej športovej haly – Alexander Boltenkov

 5. < >< >

  Ing. Ivan Kováč uviedol, že 3. 2. 2017 sa uskutočnila komisia pre územné plánovanie, výstavby a dopravy, kde jedným z bodov bola výstavba športového centra pre deti a mládeže, ktorú ponúka Slovenský zväz ľadového hokeja mestám nad 5 000 obyvateľov. Informoval komisiu, že ako najvhodnejšie z hľadiska priestoru v areáli školy a prístupu k nemu boli vyhodnotené nasledovné základné školy v Šali: Základná škola J. Hollého vo Veči a Základná škola J. Hronského na ul. Krátkej v Šali.

   

  Uznesenie 1/6/2017: Komisia mládeže a športu berie na vedomie informácie ohľadne výstavby športového centra pre deti a mládež.

   

 6. Miroslav Gera podal návrh, aby žiadosť o krátkodobý prenájom bola prepracovaná, nakoľko súčasná žiadosť je zastaralá a komplikovaná a odporučil, aby bola uverejnená na webovej stránke mesta Šaľa www.sala.sk.

Uznesenie 2/6/2017: Komisia mládeže a športu odporúča, aby žiadosť o krátkodobý prenájom bola prepracovaná a uverejnená na webovej stránke mesta Šaľa www.sala.sk.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 K bodu 6. Záver

Na záver predseda komisie, Ing. Ivan Kováč, poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil. Dodal, že nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční v prvej polovici apríla na Mestskom úrade v Šali.

 

Zapísala:              Ing. Martina Čižmáriková                                                            Ing. Ivan Kováč

                        tajomníčka KMaŠ                                                      predseda KMaŠ

Dátum:            9. februára 2017