Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.10.2023 - 08:38  //  aktualizácia: 25.10.2023 - 08:38  //  zobrazené: 493

Záverečné stanovisko - Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou

Mesto Šaľa ak dotknutá obec podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon)

informuje verejnosť

o doručení záverečného stanoviska z posúdenia navrhovanej činnosti 

„Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou“

Navrhovateľa:  SPV Dálovce s.r.o., Popradská 71, 821 06 Bratislava.

Záverečné stanovisko z posúdenia navrhovanej činnosti  je verejnosti prístupné na webovej stránke mesta Šaľa (www.sala.sk) a v listinnej podobe na referáte ŽP OIaKČ  Mestského úradu v Šali. V prípade záujmu o nahliadnutie do spisu je potrebné dohodnúť stretnutie telefonicky na čísle uvedenom vyššie. Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu je prístupné po dobu 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

            

                                                                             

                                                                                  Mgr. Jozef Belický v.r.

                                                                              primátor

Prílohy