Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 19.08.2020 - 08:35  //  aktualizácia: 19.08.2020 - 14:59  //  zobrazené: 624

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenení za rok 2020

Výzva na predkladanie návrhov

na udelenie ocenení za rok 2020

 

Mesto Šaľa v zmysle ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa

 

zverejňuje

 

Výzvu na predkladanie návrhov na udelenie ocenení:

 

  • Čestné občianstvo mesta Šaľa
  • Cena mesta Šaľa
  • zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty, sochy, pomníka.

 

Návrhy môžu byť predkladané do 30. septembra 2020 (vrátane). 

 

Predkladaný návrh musí byť spracovaný v súlade s § 3 Všeobecne záväzného nariadenia  č.  5/2019 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa (je dostupné na internetovej stránke mesta).

 

K dispozícii je aj Formulár návrhu na ocenenia mesta Šaľa a Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je potrebné podpísať navrhovateľom aj navrhovaným a priložiť ku každému návrhu. Uvedené tlačivá sú dostupné aj na internetovej stránke mesta v sekcii Chcem vybaviť – Klientské centrum – tlačivá.  

 

Návrhy so súhlasom je možné doručiť osobne na MsÚ alebo zaslať poštou na adresu: Mestský úrad v Šali, Námestie Svätej Trojice 7, 927 15 Šaľa.

 

 

Kontaktná osoba: Gabriela Kukučková, Kancelária primátora

t. č. 031/770 2351, e-mail: kukuckova@sala.sk

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                  Mgr. Jozef Belický v. r.

                                                                                                                  primátor mesta Šaľa

Prílohy