Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 18.11.2014 - 11:00  //  aktualizácia: 18.11.2014 - 13:44  //  zobrazené: 900

Spoločnosti pre predškolskú výchovu región Šaľa

Spoločnosť pre predškolskú výchovu (SPV) región Šaľa v spolupráci so Spoločným školským úradom mesta Šaľa zorganizovala zasadnutie a odborný seminár v priestoroch kaštieľa Mojmírovce. Náplňou programu zasadnutia bolo vyhodnotenie činnosti Spoločnosti za rok 2014, oboznámenie členov s čerpaním finančných prostriedkov a oboznámenie sa s plánom aktivít na rok 2015. Rada SPV pozostáva s predsedníčky: PaedDr. Žaneta Gužíková, pokladníčky: Irena Vargová, tajomníčky: Mgr. Alžbeta Matulová.

Pokladníčka SPV oboznámila členov s finančným hospodárením. Odbornú činnosť v regióne, ktorá sa konala v roku 2014 priblížila predsedníčka SPV nasledovne:

Január 2014: Patchwork – tvorivé dielne, lektor: Eva Jakubec Poláková.

Február 2014: Zasadnutie a odborný seminár realizovaný v Mojmírovciach.

Marec 2014: Interaktívne a inovatívne v materskej škole – Interaktívna tabuľa, lektor: Bc. Dana Mujkošová.

Apríl 2014: Patchwork – tvorivé dielne, lektor: Eva Jakubec Poláková.

Máj 2014: Implementácia regionálnych zvykov do výchovno-vzdelávacieho procesu, realizácia otvorenej hodiny MŠ Močenok, zodpovedná pani riaditeľka: Mgr. Soňa Hippová.

Bezpečne na internete – ovce.sk, lektor: Zdenko Slávik a  Karol Matich.

Jún 2014: Ukončovanie vzdelávania: Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania, lektor: doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD., Mgr. Iveta Juricová PhD.

September 2014: Komunikácia, lektor: PhDr. Marián Šperka.

Október 2014: Riešenie konfliktov, lektor: PhDr. Marián Šperka.

Exkurzia a odborný seminár – MŠ Iľjušinová, centrum Atlantis, Waldorfská škola.

November: Riešenie konfliktov, lektor: PhDr. Marián Šperka.

Zasadnutie a odborný seminár realizovaný v Mojmírovciach.

Nasledoval odborný seminár, ktorého cieľom bolo zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe učiteľkám predprimárneho vzdelávania. Učiteľky mali možnosť spoznať najnovšie trendy v učiteľskej profesii, prezentované odborníčkami v danej oblasti. Odborný seminár prebiehal podľa nasledovného programu:

Zistenia v materských školách v Nitrianskom kraji za školský rok 2013/2014 – lektor: Mgr. Anna Dluhošová (školská inšpektorka).

Ľudové tradície v materskej škole – lektor: Mgr. Soňa Hippová (riaditeľka MŠ Močenok).

Ako byť skutočne šťastným človekom - Detským srdiečkam (metodika výučby) – lektor: Mgr. Katarína Kernová (autorka kníh).

Pohyb, prosím - lektor: PaedDr. Gabriela Droppová, PhD .

SUSTAIN - podpora výučby prírodovedných predmetov prostredníctvom výskumných aktivít – lektor: PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD., PaedDr. Mária Orolínová, PhD. (Trnavská univerzita)

Seminár prebiehal v priateľskej atmosfére, obohatený o diskusie k prezentovaným témam. Lektori sú odborníci v danom odbore, ktorí prednáške dodali vlastnú pridanú hodnotu a bohaté praktické aj pedagogické skúsenosti.

Ďakujem preto všetkým lektorom za vysoko profesionálny prístup ku každému vzdelávaniu pedagogických pracovníkov, konštruktívne diskusie a veľký prínos do pedagogickej praxe učiteľom. Vážim si vašu ochotu, ústretovosť a flexibilitu, ktorú ste prejavili.

Vďaka patrí všetkým členom SPV, ktorí sa rôznymi spôsobmi nezištne podieľajú na jej fungovaní. Tiež učiteľkám materských škôl, ktoré sa zúčastňujú vzdelávaní a tak prispievajú k vysokej kvalite výučby v materských školách. Prichádzajúci rok 2015 bude pre SPV región Šaľa výnimočným, pretože budeme organizovať 17.-18.apríla 2015 Celoslovenskú odbornú konferenciu a 21.Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu. Verím, že spoločnými silami odprezentujeme pred celým Slovenskom kvalitu našich materských škôl.

Našim cieľom je naďalej skvalitňovať edukačný proces v materskej škole, ktorý sa odzrkadlí na spokojnosti detí.

PaedDr. Žaneta Gužíková

Spoločnosť pre predškolskú výchovu

región Šaľa