Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 18.11.2014 - 08:51  //  aktualizácia: 18.11.2014 - 09:33  //  zobrazené: 261

Šaľa nepodpísala dodatok na nenacenené položky. Firma odstúpila od zmluvy

Projekt domova dôchodcov mal byť tento mesiac už hotový. Mesto však bude musieť hľadať nového dodávateľa.
ŠAĽA. Eurobuilding, ktorý mal postaviť domov dôchodcov, odstúpil od zmluvy. Dôvodom mal byť ďalší dodatok, ktorý mesto odmietlo podpísať. Firma v ňom žiadala 330-tisíc eur za práce naviac, ktoré však mesto za práce naviac nepovažuje. Okrem nich bolo v dodatku aj 26 zatiaľ vôbec nenacenených položiek.
Projekt je v súčasnosti pozastavený, mesto bude musieť vyhlásiť novú súťaž. Pred jej vypísaním bude nutné vykonať audit. Nový dodávateľ bude mať len zhruba dva mesiace na dokončenie stavby.

Čestne prehlásili
Bratislavská firma odstúpila od zmluvy 12. septembra, len tri dni po tom, ako vyzvala mesto na podpísanie v poradí už tretieho dodatku.
„Firma Eurobuilding nás nútila k tomu, povedal by som, až vydierala, aby sme podpísali dodatok, ktorý nevzišiel zo žiadnej súťaže, nebol prediskutovaný. Ak by sme ho podpísali, bolo by to v rozpore so zákonom,“ povedal primátor Martin Alföldi.
Druhý dodatok, vo výške zhruba 145-tisíc eur, mesto firme uznalo vlani v máji. Išlo prevažne o práce, ktoré projekt nemohol predpokladať. Prvý dodatok sa podpísal v januári 2012, dva mesiace po uzavretí zmluvy o dielo.
Nesúlad medzi projektom a skutočnosťou v teréne sa totiž zistil už po prvých výkopových prácach. Najväčšie problémy preto mesto pripisuje výkazu výmer (rozpočtu) a nie projektovej dokumentácii. Nie všetko, čo je v projekte, je aj v rozpočte. Tieto veci považovala doteraz firma za práce naviac, od mesta ich žiadala zaplatiť extra, čiže mimo peňazí určených z eurofondov. Tie boli spolu s neoprávnenými výdavkami vo výške vyše dvoch miliónov eur.
„Nie sme proti tomu, aby sme diskutovali o prácach naviac, ktoré sú chybou projektu, nie sme však ochotní platiť ich preto, že je chybný výkaz výmer. Ten v zmysle našich právnych predpisov nie je záväzným materiálom pri stavebných prácach, chápe sa len ako pomocná tabuľka. Jediným záväzným dokumentom je projektová dokumentácia. Okrem toho, firma v súťaži aj v zmluve opakovane čestne prehlásila, že si preštudovala projekt a za cenu, ktorú dala do súťaže, postaví domov dôchodcov podľa projektovej dokumentácie.“

Personálne prepojený
Tým, že Eurobuilding odstúpil od zmluvy, mesto bude musieť nájsť nového dodávateľa. Do súťaže sa však bude môcť pôvodná firma opäť prihlásiť, zo zákona jej v tom nič nebráni. Či tak spraví, sme sa nedozvedeli, na mail s otázkou nereagovali.
Primátor sa obáva, aby sa v Šali nezopakovalo to, čo v susednej Nitre, ktorá prišla o dotáciu na útulok vo výške 1,1 milióna eur. Nestihla totiž termín na dokončenie stavby aj pre komplikácie pri výbere nového dodávateľa.
Potom, čo nitrianska radnica odstúpila od zmluvy, vyhlásila novú súťaž, ktorú pre námietku jedného z uchádzačov Úrad pre verejné obstarávanie zrušil. Ukázalo sa, že námietku podala firma personálne prepojená s Eurobuildingom.
„Opýtajme sa, prečo Fico alebo vláda drží ruku nad ním?“ odpovedal poslancom v diskusii o europrojekte potom, čo vzniesli vlnu kritiky na neschopnosť mesta s projektom si poradiť.
„Môj dojem je, že riadiaci orgán skôr nadržiava Euro-  buildingu. Niektoré veci, s ktorými pred rokom nemali problém, nám odmietajú odsúhlasiť. Po poslednej návšteve máme vymenenú projektovú manažérku, ktorá sa postavila na stranu mesta. Nielen, že je vymenená, ale zrušili jej aj miesto,“ dodal primátor.
Zrušenie pracovného miesta zdôvodnil Peter Hajnala z ministerstva pôdohospodárstva tým, že „dochádza k poklesu počtu implementovaných projektov, s čím súvisí nedostatočná využiteľnosť časti administratívnych kapacít.“

Projektant si zmenil meno
Aby novú súťaž nemohol nikto napadnúť a nový dodávateľ už nemal požiadavky na práce naviac, musia sa niektoré veci došpecifikovať s projektantom.  Práca s ním podľa primátora viazne. Nikto iný ju však, okrem Igora Bachettiho, ktorý pred zmenou mena vystupoval ako Igor Talian, nemôže robiť, keďže nemá licenčnú zmluvu na projekt. Porušil by tak jeho autorské práva.
„Ten projekt je dokončený, nie je čo dokončovať. Ide o dôslednú kontrolu pred vyhlásením ďalšej súťaže na zhotoviteľa. Je dôležité poriadne skontrolovať rozpočet. Nechápem, prečo by to mal robiť niekto iný,“ reagoval projektant.
V odpovedi na ostatnú výzvu mesta upozornil, že po zániku firmy, v ktorej bol konateľom a ktorá zodpovedala za celý projekt, si po novom ručí za svoju časť diela každý jednotlivý projektant sám. On osobne ručí za obsah stavebnej časti, ktorú podľa jeho slov iba autorizoval, ale nevypracoval.
„V prípade Šale som súčasne riešil iný veľký projekt a naozaj ma trápi, že kolegovia urobili hlavne vo výkaze toľko chýb, aj keď v časovom strese, mne osobne sa to nikdy nestalo,“ dodal Bachetti.
To, že na výber projektanta a spracovanie projektovej dokumentácie bol extrémne krátky čas, pripúšťa aj mesto. Projekt aj so stavebným povolením musel byť totiž hotový za tri mesiace.

Dostali platobný rozkaz
Novú súťaž by mesto chcelo vypísať najneskôr do konca novembra. Bachetti v liste poslancom okrem iného oznámil, že „mestu dodá komplexne prehodnotený a opravený projekt stavby tak, aby bolo možné bez problémov uskutočniť nové výberové konanie na zhotoviteľa do 30. 11.“
November bol oficiálnym termínom, v ktorom mal byť domov dôchodcov už postavený aj skolaudovaný.
Finálny termín, ktorý mesto získalo od ministerstva na dokončenie domova dôchodcov, je jún 2015. Zatiaľ ide iba o ústny prísľub. Ak by sa projekt dovtedy nedokončil, mesto by stratilo peniaze za práce realizované po tomto termíne.
Eurobuilding doteraz mestu vyfakturoval milión 306-tisíc. Mesto na jednu faktúru, ktorú podľa primátora vystavila spoločnosť Eurobuilding bez akéhokoľvek právneho titulu a mesto s ňou nikdy nesúhlasilo, dostalo aj platobný rozkaz. Mesto podalo voči nemu odpor, spor vyrieši až súd.

SME utorok 11. 11. 2014 9:35 | Jana Arpášová Lazániová
© 2014 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.