Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.06.2023 - 08:38  //  aktualizácia: 26.06.2023 - 08:39  //  zobrazené: 756

Pozvánka na výbor mestskej časti č.1, ktorý sa uskutoční 28. 6. 2023

Zvolávam zasadnutie Výboru mestskej časti č.1, ktoré sa uskutoční 28. 6. 2023 /streda/ o 17:30 v budove Domu kultúry na 2. poschodí, číslo dverí 212.

Program:
1. Otvorenie

2. Podnety a pripomienky od občanov

3. Návrh priorít a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci  

   rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu.

4. Materiály na 4. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠALI V ROKU 2023
5. Rôzne
6. Ukončenie

 

Ing. Róbert Andráši

Predseda VMČ č.1