Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.10.2023 - 08:22  //  aktualizácia: 25.10.2023 - 08:23  //  zobrazené: 539

Pozvánka na 7.zasadnutie členov Výboru mestskej časti 2

   Srdečne Vás pozývame na 7. zasadnutie členov

Výboru  mestskej časti 2 /VMČ 2/, ktoré sa uskutoční

                       dňa 25.10.2023 / streda /

                       o 16:30 hod.

                       v budove Mestského úradu v Šali

                      

 

Program :

  1. Otvorenie a privítanie prítomných
  2. Diskusia k materiálom 7. Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023
  3. Podnety a pripomienky občanov
  4. Rôzne
  5. Záver

 

  Tešíme sa na stretnutie a veríme, že spoločnými

   silami dokážeme vyriešiť Vaše podnety a skvalitniť    

   tak Váš život v našom meste.

   Svoje podnety môžete posielať aj e-mailom na    

   adresu glackova@ionline.sk do 25.10.2023.

 

 

V Šali, 22.10.2023               Ing. Gabriela L a c k o v á

                                               predsedníčka VMČ 2