Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 05.09.2014 - 08:11  //  aktualizácia: 05.09.2014 - 08:14  //  zobrazené: 514

Otvorenie školského roka 2014 / 2015

Po letných mesiacoch oddychu a dovoleniek je tu opäť september. Pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl sa začínajú dni poznávania a objavovania, pretože vzdelanie je dar a bohatstvo. Na slávnostnom otvorení školského roka 2014/15 v šiestich mestských základných školách sa zúčastnili aj predstavitelia mesta, poslanci Mestského zastupiteľstva a členovia Komisie školstva - v ZŠ Bernolákova privítal žiakov pán Ladislav Košičár, v ZŠ s MŠ J. Murgaša MUDr. Martin Alföldi, v ZŠ Ľ. Štúra Mgr. Ing. Daniela Vargová, ZŠ J. C. Hronského Ing. Helena Psotová, v ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM Mgr. Július Morávek a zaželali im  veľa odvahy, radosti a úspechov z učenia. Do školských lavíc mestských základných škôl zasadlo 2. septembra 1 922 žiakov, z toho 229 prvákov. V Základnej škole s materskou školou J. Murgaša sa zriadil nultý ročník pre 9 detí, ktoré po dovŕšení šiesteho roku nedosiahli školskú spôsobilosť. Predbežný počet detí v ôsmich mestských materských školách je 779.

Prajeme všetkým úspešný školský rok 2014/15.