Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.12.2016 - 14:54  //  aktualizácia: 16.12.2016 - 14:55  //  zobrazené: 1539

Ohľadne opravy prepadajúceho sa chodníka na Budovateľskej ulici č. 544 vchod 16.

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 1. decembra 2016

 

 

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 01. 12. 2016, ste predniesli interpeláciu v znení:

 

 1. Oprava prepadajúceho sa chodníka na Budovateľskej ulici č. 544 vchod 16.

 

 1. Oprava prepadajúcej sa cesty na ul. Nivy pred domom č. 20.

   

 2. Kedy bude urobený prechod pre chodcov na Nitrianskej ulici pri rodinných domoch?

   

 3. Či by sa dal opraviť chodník pri ZŠ Bernolákovej.

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

 

 1. Chodník na Budovateľskej ul. pri vchode 16 bude zaradený do opráv v roku 2017.

   

 2. Kompletná oprava povrchu miestnej komunikácie na ul. Nivy je plánovaná v roku 2017.

   

 3. Priechod pre chodcov je stále v štádiu riešenia. Podľa názoru dopravného inžiniera je z hľadiska bezpečnosti tento stav najvyhovujúcejší, nakoľko prechod cez cestu je povolený aj bez priechodu a vtedy je chodec viac pozornejší, ako v prípade vytvorenia priechodu, čo by malo za následok vynucovania prednosti chodca zo zákona a v tomto úseku je zvýšená rýchlosť prechádzajúcich vozidiel, čo môže mať za následok kolízne situácie.

   

 4. Ak sa jedná o lokálne poškodenie, je možné túto opravu zrealizovať v roku 2017. Kompletná obnova povrchu musí byť navrhnutá a schválená v rozpočte pre rok 2017.

   

   

  S pozdravom

   

    Ing. Jana Nitrayová

  prednostka Mestského úradu v Šali

   

  Vypracoval:

  Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností