Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.02.2017 - 10:02  //  aktualizácia: 10.02.2017 - 10:02  //  zobrazené: 423

Ohľadne opravy informačnej tabule pri obchode JEDNOTA vo Veči

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 26. januára 2017

 

 

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 01. 2017,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

 

 1. Oprava informačnej tabule pri obchode JEDNOTA vo Veči.

 2. Odstránenie poškodenej a nefunkčnej telefónnej búdky pri Ypse.

 3. Či sa dá nainštalovať kamera do parku na Pribinovom námestí.

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

 

 1. Mestský úrad v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta, zabezpečí zasklenie a najmä opravu pántov, ak to bude technicky možné, keďže tieto už boli niekoľkokrát opravované, v priebehu 7. týždňa. V opačnom prípade tabuľa bude vymenená po úspešnom ukončení OVS na reklamné tabule.

 2. Odstránenie poškodenej telefónnej búdky je problémom všetkých samospráv, keďže firma, ktorá tieto búdky (v meste Šaľa v počte 8 kusov) inštalovala, je zrušená v konkurze bez právneho nástupcu. Zmluva o nájme z tohto dôvodu zanikla. Odstránenie na náklady samosprávy zaťaží rozpočet mesta (odrezanie stĺpikov, naloženie, odvoz na zberový dvor, uskladnenie a následná likvidácia), keďže tieto náklady súdnou cestou niet od koho vymáhať.

 3. V tomto roku sa má rozširovať kamerový systém, jedna kamera je naplánovaná aj na Pribinove námestie.

   

  S pozdravom

   

    Ing. Jana Nitrayová

  prednostka Mestského úradu v Šali

  Vypracoval:

  JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

  Mgr. Peter Krokavec, náčelník MsP Šaľa