Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 31.03.2017 - 08:22  //  aktualizácia: 31.03.2017 - 08:23  //  zobrazené: 484

O téme životného prostredia

predkladateľ: RSDr. Peter Gomboš

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 16. marca 2017

 

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 16. 03. 2017,
ste písomne podali interpeláciu v znení:

 

„Uviedol, že by chcel v prvom rade hovoriť o téme životného prostredia; ako dobre nám je všetkým známe, členovia našej komisie pravidelne aj so zástupcami mestskej polície a médiami, sme robili kontroly na sídliskách pri venčení psov; znova sa na nás obracajú obyvatelia, že kedy pôjdeme von atď.; v týchto súvislostiach máme za to, že ísť von členovia komisií je jedna dobrá vec, ale nerieši to celkovú situáciu, čo sa týka psích exkrementov, ktoré sa nachádzajú aj na pieskoviskách detských, resp. v našich parkoch a na sídliskách; dáva na zváženie, že by mesto zakúpilo vysávač na tieto exkrementy a že by sa aj touto cestou začalo toto naše životné prostredie zlepšovať; čiže nestačí len prevencia, ktorú my vykonávame, aj budeme, ale aby sa už aj konkrétne niečo začalo robiť, lebo nie sme schopní všetkých týchto našich psičkárov dostať do takého povedomia, aby raz a navždy s týmto skončili; vie, že to je dlhodobá vec, ale navrhuje na zváženie mesta zakúpiť vysávač na psie exkrementy.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

 

Mesto každoročne zabezpečuje vrecká na zber psích exkrementov v počte 500 ks pre každého platiaceho psíčkara. Okrem toho je v meste rozmiestnených 40 ks oranžových malých smetných nádob na ich zber. Exkrementy sa však môžu odhadzovať aj do iných  zberných nádob na komunálny odpad. V roku 2017 budeme umiestňovať ďalšie zberné nádoby na psie exkrementy v počte 5-6 ks podľa požiadaviek občanov aj podľa vlastných zistení. Pre rok 2017 mesto nemá rozpočtované finančné prostriedky na aktivity ohľadom zberu exkrementov pomocou vysávača. Preveríme, aké sú možnosti v tomto smere v nadväznosti aj na likvidáciu týchto exkrementov vo vzťahu k zákonu o odpadoch.

 

S pozdravom

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Ing. Edita Haládiková, referent ŽP