Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 04.02.2019 - 09:33  //  aktualizácia: 05.02.2019 - 08:34  //  zobrazené: 1296

Pýtame sa poslancov zastupiteľstva

V novembrových komunálnych voľbách sme si zvolili 21 členný poslanecký zbor. Takmer tretina (6) poslancov sú v mestskom zastupiteľstve nováčikovia. V každom volebnom obvode boli zvolení dvaja. V 1.volebnom obvode dostali dôveru Mária Farkašová (616 hlasov) a Peter Szalay (608 hlasov). V 2.volebnom obvode Tomáš Mészáros (637 hlasov) a Dominika Jarošová (569 hlasov). V 3.volebnom obvode Anna Torišková (680 hlasov) a Slavomír Kališ (458 hlasov). Všetkým sme položili tri rovnaké otázky, na ktoré odpovedali písomne. V tomto príspevku uverejňujeme odpovede Slavomíra Kališa, Dominiky Jarošovej a Tomáša Meszárosa.

Ing. Slavomír Kališ, poslanec MsZ za 3.volebný obvod

Mali ste doteraz skúsenosť s mestskou samosprávou?

Doteraz som s mestskou samosprávou nemal skúsenosti.

S akými očakávaniami a ambíciami nastupujete do zastupiteľstva? Čo sú pre vás priority vo volebnom období?

Do zastupiteľstva nastupujem s ambíciou podporiť dokončenie prebiehajúcich projektov z predchádzajúceho obdobia a mojou prioritou v ďalšom období bude vytvoriť podmienky pre rozvoj športu, podporiť výstavbu obchvatu, podporiť rozvoj podnikateľského prostredia, podporiť spoluprácu s mládežníckym parlamentom.

V čom vidíte silné a slabé stránky mesta, príležitosti a ohrozenia?
Za silné stránky mesta považujem geografickú polohu, kultúrnu a športovú tradíciu, sociálnu starostlivosť mesta, systém separovaného odpadu. Za slabé stránky mesta považujem nedostatočné kapacity parkovacích miest, odliv mladých rodín, chýbajúca nemocnica, slabá propagácia mesta. Za príležitosti využitie eurofondov, vybudovanie obchvatu, vstup nových investorov. Za ohrozenia znižovanie počtu obyvateľov, zvyšovanie počtu užívateľov drog a vandalizmus.

Bc.Dominika Jarošová, poslankyňa MsZ za 2.volebný obvod

Mali ste doteraz skúsenosť s mestskou samosprávou?

S mestskou samosprávou som doteraz osobné skúsenosti nemala, ale vždy som sa zaujímala o chod nášho mesta.  Je to preto pre mňa veľká výzva, ale aj pocta, ktorú mi občania nášho mesta udelili.

S akými očakávaniami a ambíciami nastupujete do zastupiteľstva? Čo sú pre vás priority vo volebnom období?

Mojimi ambíciami je, aby som docielila to, čo som si určila za cieľ v tomto volebnom období, a samozrejme z toho vyplývajú aj moje očakávania. Medzi moje hlavné priority patrí určite vybudovanie Mestského komunitného centra, ktoré by sa stalo útočiskom pre ľudí v núdzi, a poskytovalo im psychologickú, sociálnu, a v nevyhnutných prípadoch aj právnu pomoc. Ďalšou mojou prioritou bude zavedenie zberných nádob na separovaný odpad v rodinných domoch. Samozrejme medzi moje priority patrí v neposlednom rade aj lepšia podpora pre naše zvieracie útulky.

V čom vidíte silné a slabé stránky mesta, príležitosti a ohrozenia?

Podľa môjho názoru mesto napreduje v každej oblasti. Dobré manažovanie mesta nás posúva neustále vpred, a práve to je tou silnou stránkou. Medzi slabé stránky považujem práve nečistotu  v meste a veci s ňou spojené. Čo sa týka príležitostí, môj názor je, že mesto má príležitosť nájsť spoločné riešenia, pre zvýšenie starostlivosti o čistotu v meste.

Ing.Tomáš Mészaros, poslanec MsZ za 2.volebný obvod

Mali ste doteraz skúsenosť s mestskou samosprávou?

Aktívne som sa zúčastňoval zasadnutí mestského zastupiteľstva ako občan, ktorý sa zaujíma o komunálnu politiku.

S akými očakávaniami a ambíciami nastupujete do zastupiteľstva? Čo sú pre vás priority vo volebnom období?

Život ma naučil nemať očakávania, vtedy sa veci dejú a ambícií je veľa. Mojou ambíciou a zároveň prioritou je podpora správnych vecí a myšlienok, ktoré pomôžu nám Šaľanom - Večanom.

V čom vidíte silné a slabé stránky mesta, príležitosti a ohrozenia?

Silná stránka sú obyvatelia nášho mesta, ktorí sa vedia spojiť pre správnu myšlienku ako v žiadnom inom meste na Slovensku. Dôkazom čoho bol aj náš Vianočný beh, kde sa napriek zlému počasiu a zrušeniu samotného behu postavilo na štart asi 50 bežcov s neskutočným úsmevom na tvári a slovami „Nás troška vody nezastaví“. Slabá stránka je klesajúci záujem o veci verejné. Príležitosti - veľmi dobrá poloha mesta, ktorá dáva možnosť zorganizovať fantastické akcie, podujatia a tak zviditeľniť naše mesto ešte viac na mape Slovenska. Ohrozenia: :-)

Odpovede ďalších novozvolených poslancov uverejníme čoskoro.

spracoval Miroslav Demín

Druhú časť si prečítajte tu: https://sala.sk/clanok/novacikovia-msz-2-cast

 

 

 • Tomáš Mészáros
 • Dominika Jarošová, ustanovujúce MsZ
 • Dominika Jarošová, ustanovujúce MsZ
 • Slavomír Kališ, ustanovujúce MsZ
 • Slavomír Kališ, ustanovujúce MsZ
 • Tomáš Mészaros, MsZ
 • Dominika Jarošová, MsZ
 • hlasovacie zariadenie
 • zasadnutie MsZ
 • Slavomír Kališ, MsZ
 • Slavomír Kališ, MsZ
 • plénum MsZ